Obchodní podmínky

  1. Obchodní podmínky
  2. Jak nakupovat v e-shopu lov-myslivost.cz
  3. Možnosti dopravy zboží
  4. Možnosti platby za zboží
  5. Podmínky užití webových stránek

1. Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Prodávající: Agro Trnava s.r.o., Trnava 13, 674 01 Trnava, IČ:29200083, DIČ:CZ29200083 Společnost zapsána v Krajském soudě v Brně oddíl C, vložka 62323
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícím za správné. Prodávající může uživatelský účet zrušit, pokud není kupujícím využíván.
Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnosti prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního samostatného dokumentu – Podmínky ochrany osobních údajů.
Kupní smlouva, objednávky a faktury jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

Objednávka, kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí na objednávkovém formuláři, pokud není domluveno jinak. Zvláště pak přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, forma placení a doručení. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno údaje na objednávce měnit. Po odeslání objednávky jsou údaje uvedené na ní považovány za správné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho uvedenou adresu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Faktura (daňový doklad) a ceny

Na prodané zboží prodávající vystaví kupujícímu fakturu - daňový doklad. Faktura je zasílána v zásilce a slouží zároveň jako záruční list.
Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Dále si vyhrazujeme právo tiskových chyb a případných změn cen. K ceně zboží se připočítává cena poštovného.

Dodací podmínky, poštovné, platba

Expedice zboží bude realizována v co nejkratším termínu.
Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice společností Geis Parcel CZ s.r.o. v ceně 150,- Kč s DPH za jeden balík.
Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce a ten je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku převzít.

Platby jsou prováděny:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet (číslo účtu je uvedeno na objednávce nebo na proforma faktuře)
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jinak má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno (i elektronicky) ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Dále prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Práva z vadného plnění.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závazným předpisy a ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
Při přebírání zásilky zkontrolujte zjevné vady – poškození zásilky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného zboží uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
V tomto případě nás nejprve kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité ani poškozené a společně se zbožím přiložte fakturu. Zboží zašlete na vlastní náklady, jako pojištěný balík, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Neposílejte na dobírku!
Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky jsou platné pro všechny uzavřené obchodní případy uzavírané mezi Agro Trnava s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí osoba fyzická stejně jako osoba právnická. Právní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Ochrana osobních údajů kupujícího -  kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.
V závislosti na změně příslušných právních norem si vyhrazujeme právo měnit i tyto obchodní podmínky.

2. Jak nakupovat

PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBRANÍ A STŘELIVA!

Prodej zbraní, nábojů a komponent, které podléhají zákonu č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění není možné prodat přes internetový obchod a to i v případě, že nakupující osoba je držitelem zbrojního průkazu. Veškeré uskutečněné nákupy (objednané přes internetový obchod), které podléhají zákonu o zbraních, jsou považovány za rezervaci zboží! Na základě uskutečněné objednávky budete kontaktování naším prodejcem, který vám vysvětlí další postup pro nákup tohoto zboží.

POZOR-Dle zákona č.119/2002 sbírky nelze posílat zásilkovou službou zbraně kategorie A,B a C a střelivo do nich, při nákupu tohoto zboží je nutné osobní převzetí v provozovně. Zbraně kategorie "D" a střelivo do nich, jsou prodejné pouze osobám starším 18 let! Vystavením objednávky zároveň odběratel čestně prohlašuje, že je způsobilý k převzetí objednaného zboží a že tímto převzetím nedojde k porušení platných zákonů ČR. 

Další podmínky:

1. Registrace není nutná

Aby jste mohli začít nakupovat, nemusíte se přihlásit do systému. Můžete začít objednávat bez přihlášení.

2. Výběr zboží

Zboží můžete vyhledávat podle podkategorií v levé části. Je to podobné, jako procházení složek ve Vašem počítači. Nebo využijte vyhledávacího pole v pravém sloupci, do kterého vepište požadovaný výraz.

3. Katalog

Při zobrazení katalogu se vypisuje pouze omezený počet položek na stránku. U každé je uveden název, cena, krátký popis a obrázek. Pokud se chcete o nabízeném produktu dozvědět více, klikněte na jeho název popřípadě na slovo ...více >>. Objeví se stránka s podrobným popisem tohoto produktu. Většina položek má obrázek. Pokud kliknete myší na něj, zobrazí se ve větším rozlišení. Tím máte zajištěno, že uvidíte nejméně tolik informací, jako v tištěném prospektu. Obrázky a podrobné popisy nemusejí být k dispozici u všech nabízených položek.

4. Košík

Do pomyslného košíku přidáváte zboží zadáním množství a kliknutím na symbol koupit. Pro jeden kus stačí pouze kliknout na symbol koupit. Pokud máte vybráno a chcete se ujistit o stavu vybraných položek, stačí zvolit nákupní košík v pravé horní části. Zde máte možnost změnit svůj výběr, odebrat zboží nebo naopak měnit počet objednaných kusů. Opět je zde možnost kliknutím na název zboží zobrazit stránku s jeho podrobným popisem.

5. Cena objednávky

Jistě si všimnete položky v horní části, kde se zobrazuje aktuální cena Vaší objednávky včetně DPH. Ta se přepočítá automaticky, kdykoli změníte svou objednávku přidáním nebo vymazáním zboží z košíku.

6. Pokladna

Pokladna je poslední část, kde se doplňují potřebné údaje pro objednávku. Pro kontrolu se zobrazí údaje o Vás nebo o Vaší firmě a budete požádáni o výběr způsobu dopravy a platby za zboží. Odškrknete kolonku souhlasím s obchodními podmínkami a můžete odeslat. Obdržíte potvrzení objednávky na Váš e-mail.

7. Upozornění

Při zvolení přímé platby (platba převodem na účet) vyčkejte na zálohovou fakturu s číslem našeho účtu. Tento postup jsme zvolili proto, aby bylo jisté, že jsme Vámi objednané zboží schopni v termínu dodat. Věříme, že toto povede k oboustranné spokojenosti.

 
8. Reklamace zboží
 
Zaručujeme Vám právo na vrácení zakoupeného, nepoužívaného zboží do 14-ti dní po obdržení zásilky. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojeni, zašlete nám jej zpět v originálním obalu jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady, pouze přes Českou poštu, na naši adresu: Agro Trnava s.r.o., Trnava 224, 67401 Třebíč. Nezapomeňte přiložit kopii dokladu – faktura. 
 

3. Doprava zboží

Od 1.1.2018 se měnila cena dopravy (mýtné).
Zboží zakoupené v internetovém obchodu Vám dopravíme prostřednictvím zásilkové služby General Parcel.
Česká republika
Cena dopravy zboží do 50 kilogramů mimo dobírky je 100,- Kč s DPH (plus dobírka 50,- Kč) celkem 150,-Kč včetně DPH.
Slovenská republika
Cena dopravy zboží do 50 kilogramů je 410,- Kč s DPH (přepočet kurzu - denní ČNB) 

Výše uvedené ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.Záruka kvality – 24 měsíců
Poskytujeme na všechny své výrobky záruční lhůtu 2 roky.

Dodací podmínky:
Zboží zasíláme prostřednictvím General Parcel na dobírku. Zaplatíte ho až při převzetí zásilky. Jestliže nemůžeme doručit všechno objednané zboží v jedné zásilce, poštovné a balné za ostatní zásilky hradíme my.

Vaši objednávku vyřídíme do 21 pracovních dnů. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu. Dodáme-li Vám zboží opožděně nebo bude-li pro velký zájem vyprodáno, písemně Vás o tom vyrozumíme.

Děkujeme za pochopení.
Agro Trnava s.r.o.


Všeobecné obchodní podmínky společnosti GENERAL PARCEL ČECHY, spol. s r.o.
(dále zasílatel)

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP), aktuální stav, tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a stanoví práva a povinnosti zasílatele a příkazce, které nejsou upraveny zasílatelskou smlouvou. Předmětem těchto VOP je závazek zasílatele, že vlastním jménem a na účet příkazce obstará přepravu zásilky a s ní spojené služby z místa převzetí zásilky do místa zasílatelské smlouvy se podpůrně aplikuje i ustanovení § 584 odst. 2 obch. Zák.; v důsledku toho v silniční nákladní přepravě vstupuje zasílatel do postavení dopravce. Podáním zásilky k přepravě vyslovuje příkazce souhlas s těmito VOP. doručení a příkazce zaplatí za obstarání přepravy a s ní spojených služeb zasílateli úplatu, a to za podmínek dále stanovených těmito VOP. V případě

1. Definice produktu
K přepravě jsou přijímány zásilky splňující rozměrově a hmotnostně limity systému General Parcel. Max. rozměry jednoho přepravovaného kusu: hmotnost do 50 kg, 2xšířka + 2xvýška + délka do 3 m, délka do 2m. Odesílatelem a příjemcem zboží může být jedině organizace nebo držitel živnostenského oprávnění s přístupnou stálou provozovnou a stanovenou provozní dobou. Místa odeslání a doručení leží na území České republiky, a dále na území států, kde je činný systém General Parcel.

2. Dále specifikované zásilky jsou vyloučeny z přepravy:
a) přesahující rozměry a hmotností limity uvedené v bodě č. 1.
b) obsahující zboží mající mimořádně vysokou cenu, jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, cenné papíry, kreditní karty apod.
c) u kterých chybí potřebné údaje o odesílateli nebo příjemci. Dále pak zásilky obsahující zboží, které není chráněno nebo zabaleno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru a charakteru, a které by mohli poškodit ostatní zásilky a přepravní a manipulační techniku zasílatele, nebo ohrozit zdraví a životy pracovníků zasílatele.
d) obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží, živá zvířata, lidské ostatky, nebezpečné látky, výbušniny, zbraně
e) obsahující jiné věci, které jsou z ohledem na svůj charakter v obchodním odvětví zasílatelských služeb považovány za nevhodné k obstarání přepravy a jsou z přepravy vylučovány
f) zásilky s dobírkou (COD) přesahující celkem částku 200.000,-Kč ( zásilky s dobírkou vyšší než 200.000,-Kč mohou být přijaty k přepravě jen s písemným souhlasem zasílatele )
g) u mezinárodních přeprav dále pak zásilky obsahující potraviny, alkohol, zboží podléhající veterinární a fyto-kontrole, zboží na celní záznam nebo zboží přepravované na ATA-karnet, zásilky zasílané na dobírku (COD) a/nebo nevyplaceně (EXW), a zásilky s nebezpečným zbožím dle úmluvy ADR a IATA.
Příkazce odpovídá za škodu, která vznikne zasílateli, pokud předal k přepravě zásilky vyloučené z přepravy. Škody vzniklé při přepravě těchto zásilek jsou zároveň vyjmuty z odpovědnosti zasílatele pojistného plnění.

3. Běžná doba přepravy
Ve vnitrostátní přepravě jsou zásilky doručovány zasílatelem v běžné přepravní době do 17:00 hod následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. Mezinárodní zásilky jsou doručovány dle aktuálních běžných přepravních dob systému General Parcel po ukončení celního řízení v zemi příjemce. Běžnou přepravní dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí příjemci zásilku, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace v průběhu obstarávání přepravy. U mezinárodních zásilek nemůže být běžná přepravní doba dále dodržena, pokud příkazce nebo příjemce zásilky nedodá zasílateli doklady a informace potřebné k zajištění přepravy, celního odbavení a doručení zásilky.

4. Podmínky pro převzetí zásilek k přepravě
Zásilky jsou vyzvedávány na základě telefonické nebo písemné objednávky příkazce, nebo mohou být na základě dohody obou stran vyzvedávány zasílatelem pravidelně, a to v provozní době zasílatele v prac. dny mezi 8:00 – 17:00 hod. Příkazce se zavazuje, že zásilka bude připravena k podeji do přepravy v okamžiku přistavení vozidla zasílatele a převzetí zásilky příjemcem proběhne neprodleně ihned po jejím přistavení u příjemce. V opačném případě není zasílatel povinen nakládku či vykládku zásilky provést. Písemná objednávka, na jejímž základě se přeprava uskutečňuje, musí obsahovat přesnou adresu nakládky, datum nakládky, plátce přepravy včetně jeho úplné identifikace dle obch. zákoníku, a všechny další údaje pro provedení přepravy nezbytné. Objednávka musí být učiněna nejpozději v prac. den před požadovaným dnem nakládky. Zásilku může příkazce podat k přepravě přímo v příslušném depu zasílatele v pracovní dny od 8:00 – do 19:00 hod.
Každý nákladový kus je příkazce povinen opatřit :
a) Přesnou adresou odesílatele a příjemce včetně správného PSČ, kontaktní osobou a telefonem vždy na největší straně zásilky.
b) Čárovým kódem zasílatele na největší straně zásilky.
c) Označovacími etiketami : směr manipulace, dobírka (COD), přeprava hrazena příjemcem (EXW), nebezpečné zboží (které je povinen opatřit údaji vyplývajícími ze zákona).
d) U mezinárodních zásilek je příkazce povinen zajistit předání veškerých dokumentů potřebných k celnímu odbavení zásilky zasílateli a nese odpovědnost za správnost a úplnost těchto dokumentů. Zasílatel nemá za povinnost kontrolovat úplnost a správnost těchto dokumentů.
Příkazce je povinen odstranit z opakovaně použitých obalů veškeré předchozí přepravní štítky, nálepky a jiné informace, nebo jiným způsobem zajistit, aby nebyly patrné.

5. Zásilky na dobírku (COD)
Příkazce může u vnitrostátní přepravy požadovat doručení zásilky příjemci formou dobírky (COD). Zásilky na dobírku je příkazce povinen označit k tomu určenými nálepkami s čárovými kódy zasílatele. Hodnotu dobírky je příkazce povinen vyznačit do protokolu o převzetí zásilky, jehož formu stanovuje zasílatel. Na jinou formu objednání servisu COD nebude zasílatel brát zřetel. Částky za vybrané dobírky se zasilatel zavazuje převést na účet příkazce uvedený v zasílatelské smlouvě do 7 pracovních dnů po doručení zásilky.

6. Úplata za obstarání přepravy ( dále „přepravné“)
Příkazce je vždy odpovědný za úhradu přepravného a ostatních služeb a poplatků spojených s přepravou, kterou si objednal u zasílatele. Příkazce bere na vědomí, že zasílatel má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 608 Obch. zákoníku a v případě nezaplacení přepravného je zasílatel oprávněn postupovat podle § 628 Obch. zák. a § 165 a) Obč. zák., popřípadě započítat vzájemné pohledávky ve smyslu ust. § 358 a násl. Obch. zákoníku. Přepravné a ostatní služby a poplatky s přepravou spojené jsou splatné při převzetí zboží k přepravě. V přepravném jsou zahrnuty dva pokusy o doručení zásilky. Příkazce může požadovat úhradu přepravného příjemcem v hotovosti při doručení zboží (EXW). Tuto službu je povinen příkazce vyznačit do protokolu o převzetí zásilky, jehož formu stanovuje zasílatel. Na jinou formu objednání servisu EXW nebude zasílatel brát zřetel. Odmítnuté či nedoručitelné zásilky jsou zaslány na příkazce zpět do sedmi pracovních dnů po prvním pokusu o doručení a příkazce je povinen provést úhradu přepravného, stejně tak i u zásilek, kde příjemce odmítne uhradit v hotovosti přepravné (EXW) či dobírku (COD). V případě odmítnutí úhrady přepravného příjemcem se příkazce zavazuje přepravné uhradit zasílateli rovněž hotově při doručení vrácené zásilky, pokud se se zasílatelem nedohodne jinak. U zásilek označených odesílatelem EXW nelze poskytovat případnou množstevní slevu uplatňovanou u příkazce.
U mezinárodních přeprav je příkazce vždy odpovědný za úhradu nákladů spojených s celním odbavením zásilky, pokud je tento úkon příkazcem požadován. Dále je příkazce povinen uhradit zasílateli veškeré náklady spojené s celním odbavením zásilky v zahraničí (proclení, clo a daň), pokud tyto náklady odmítne uhradit příjemce.
Přepravné se vypočítává dle ceníku zasílatele. Tento ceník tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy. V případě, že zasílatelská smlouva není uzavřena, platí aktuální oficiální ceník zasilatele pro danou přepravu. Přepravné uvedené v ceníku zasílatele je přepravným za každý jeden nákladový kus. Pro stanovení přepravného je rozhodující hmotnost zjištěná na automatické váze zasílatele.

7. Garance a reklamace
Ručení za škody na zásilce se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, u mezinárodních přeprav též úmluvou CMR a IATA.. Zasílatel neodpovídá za škody na převzaté zásilce, které nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Zasílatel neodpovídá za škodu:
a) způsobenou příkazcem nebo příjemcem zásilky
b) způsobenou vadným nebo nedostatečným obalem zásilky, nevhodným způsobem balení, neoznačením zásilky dle bodu č.4 VOP, při spojení více kusů v jeden celek s jedním čárovým kódem.
c) způsobenou vadou nebo přirozenou povahou zásilky
d) vzniklou v době, kdy zásilka nebyla v moci zasílatele
e) za následné škody při poškození zásilky, její ztrátě a nedodržení běžné přepravní doby.
Příkazce je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí. Příkazce je povinen reklamovat zjištěné vady zásilky písemně. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující zasílatele. Poškození zásilky musí být příjemcem oznámeno a zaznamenáno při převzetí. Na pozdější reklamace nemusí být brát zřetel. Odpovědnost zasílatele za škodu vzniklou na přepravované zásilce podle těchto VOP je na základě dohody zasílatele a příkazce omezena max. částkou 50.000,-Kč. Příkazce si může zasílatelem nechat zásilku připojistit na hodnotu vyšší, přepravné se v takovém případě zvýší dle individuálního písemného ujednání mezi zasílatelem a příkazcem. Zasílatel nepřebírá odpovědnost za zásilky zaslané s čárovými kódy předanými příkazci nebo jím pověřenému subjektu a které byly zneužity třetí osobou.

4. Možnosti platby za zboží

E-shop Lov - Myslivost Vám nabízí tři způsoby zaplacení objednaného zboží:

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba předfakturou na účet

- platba na dobírku (pouze v ČR) při převzetí zboží od Geis Parcel 
 
- platba pro Slovenskou republiku předfakturou na účet 
 

5. Podmínky užití webových stránek

Všechna data a materiály na této webové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu firmy Agro Trnava s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv.

Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této webové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to buď k osobnímu neobchodnímu užití, nebo pro představení produktů Agro Trnava s.r.o. na webových stránkách zabývajících se zbraněmi a loveckou tématikou. I na takovéto použití je nutno si vyžádat písemné povolení. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu firmy Agro Trnava s.r.o.

Obsah internetových stránek www.lov-myslivost.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Agro Trnava s.r.o. si ponechává právo provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení prodeje svého zboží nebo aby vyhověl požadavkům výrobní nebo obchodní povahy. Agro Trnava s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění.
Na webových stránkách naleznete odkazy na webové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. Agro Trnava s.r.o. nemůže tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné. Agro Trnava s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.lov-myslivost.cz.

Milan Rigó
Jednatel společnosti
Produkty

 

Kontaktujte nás:

+420 777 088 127

info@lov-myslivost.cz

Otevírací doba:

Po - Pá:  8.00 - 17.00 hod.

 

Agro Trnava s.r.o.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace