Obchodní podmínky

  1. Obchodní podmínky
  2. Jak nakupovat v e-shopu lov-myslivost.cz
  3. Možnosti dopravy zboží
  4. Možnosti platby za zboží
  5. Podmínky užití webových stránek

1. Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Prodávající: Agro Trnava s.r.o., Trnava 285, 674 01 Trnava, IČ:29200083, DIČ:CZ29200083 Společnost zapsána v Krajském soudě v Brně oddíl C, vložka 62323
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícím za správné. Prodávající může uživatelský účet zrušit, pokud není kupujícím využíván.
Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnosti prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního samostatného dokumentu – Podmínky ochrany osobních údajů.
Kupní smlouva, objednávky a faktury jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

Objednávka, kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí na objednávkovém formuláři, pokud není domluveno jinak. Zvláště pak přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, forma placení a doručení. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno údaje na objednávce měnit. Po odeslání objednávky jsou údaje uvedené na ní považovány za správné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho uvedenou adresu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Faktura (daňový doklad) a ceny

Na prodané zboží prodávající vystaví kupujícímu fakturu - daňový doklad. Faktura je zasílána v zásilce a slouží zároveň jako záruční list.
Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Dále si vyhrazujeme právo tiskových chyb a případných změn cen. K ceně zboží se připočítává cena poštovného.

Dodací podmínky, poštovné, platba

Expedice zboží bude realizována v co nejkratším termínu.
Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice společností DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) v ceně 170,- Kč s DPH za jeden balík.
Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce a ten je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku převzít.

Platby jsou prováděny:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet (číslo účtu je uvedeno na objednávce nebo na proforma faktuře)
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jinak má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno (i elektronicky) ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Dále prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Práva z vadného plnění.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závazným předpisy a ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
Při přebírání zásilky zkontrolujte zjevné vady – poškození zásilky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného zboží uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
V tomto případě nás nejprve kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité ani poškozené a společně se zbožím přiložte fakturu. Zboží zašlete na vlastní náklady, jako pojištěný balík, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Neposílejte na dobírku!
Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky jsou platné pro všechny uzavřené obchodní případy uzavírané mezi Agro Trnava s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí osoba fyzická stejně jako osoba právnická. Právní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Ochrana osobních údajů kupujícího -  kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.
V závislosti na změně příslušných právních norem si vyhrazujeme právo měnit i tyto obchodní podmínky.

2. Jak nakupovat

PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBRANÍ A STŘELIVA!

Prodej zbraní, nábojů a komponent, které podléhají zákonu č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění není možné prodat přes internetový obchod a to i v případě, že nakupující osoba je držitelem zbrojního průkazu. Veškeré uskutečněné nákupy (objednané přes internetový obchod), které podléhají zákonu o zbraních, jsou považovány za rezervaci zboží! Na základě uskutečněné objednávky budete kontaktování naším prodejcem, který vám vysvětlí další postup pro nákup tohoto zboží.

POZOR-Dle zákona č.119/2002 sbírky nelze posílat zásilkovou službou zbraně kategorie A,B a C a střelivo do nich, při nákupu tohoto zboží je nutné osobní převzetí v provozovně. Zbraně kategorie "D" a střelivo do nich, jsou prodejné pouze osobám starším 18 let! Vystavením objednávky zároveň odběratel čestně prohlašuje, že je způsobilý k převzetí objednaného zboží a že tímto převzetím nedojde k porušení platných zákonů ČR. 

Další podmínky:

1. Registrace není nutná

Aby jste mohli začít nakupovat, nemusíte se přihlásit do systému. Můžete začít objednávat bez přihlášení.

2. Výběr zboží

Zboží můžete vyhledávat podle podkategorií v levé části. Je to podobné, jako procházení složek ve Vašem počítači. Nebo využijte vyhledávacího pole v pravém sloupci, do kterého vepište požadovaný výraz.

3. Katalog

Při zobrazení katalogu se vypisuje pouze omezený počet položek na stránku. U každé je uveden název, cena, krátký popis a obrázek. Pokud se chcete o nabízeném produktu dozvědět více, klikněte na jeho název popřípadě na slovo ...více >>. Objeví se stránka s podrobným popisem tohoto produktu. Většina položek má obrázek. Pokud kliknete myší na něj, zobrazí se ve větším rozlišení. Tím máte zajištěno, že uvidíte nejméně tolik informací, jako v tištěném prospektu. Obrázky a podrobné popisy nemusejí být k dispozici u všech nabízených položek.

4. Košík

Do pomyslného košíku přidáváte zboží zadáním množství a kliknutím na symbol koupit. Pro jeden kus stačí pouze kliknout na symbol koupit. Pokud máte vybráno a chcete se ujistit o stavu vybraných položek, stačí zvolit nákupní košík v pravé horní části. Zde máte možnost změnit svůj výběr, odebrat zboží nebo naopak měnit počet objednaných kusů. Opět je zde možnost kliknutím na název zboží zobrazit stránku s jeho podrobným popisem.

5. Cena objednávky

Jistě si všimnete položky v horní části, kde se zobrazuje aktuální cena Vaší objednávky včetně DPH. Ta se přepočítá automaticky, kdykoli změníte svou objednávku přidáním nebo vymazáním zboží z košíku.

6. Pokladna

Pokladna je poslední část, kde se doplňují potřebné údaje pro objednávku. Pro kontrolu se zobrazí údaje o Vás nebo o Vaší firmě a budete požádáni o výběr způsobu dopravy a platby za zboží. Odškrknete kolonku souhlasím s obchodními podmínkami a můžete odeslat. Obdržíte potvrzení objednávky na Váš e-mail.

7. Upozornění

Při zvolení přímé platby (platba převodem na účet) vyčkejte na zálohovou fakturu s číslem našeho účtu. Tento postup jsme zvolili proto, aby bylo jisté, že jsme Vámi objednané zboží schopni v termínu dodat. Věříme, že toto povede k oboustranné spokojenosti.

 
8. Reklamace zboží
 
Zaručujeme Vám právo na vrácení zakoupeného, nepoužívaného zboží do 14-ti dní po obdržení zásilky. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojeni, zašlete nám jej zpět v originálním obalu jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady, pouze přes Českou poštu, na naši adresu: Agro Trnava s.r.o., Trnava 285, 674 01 Trnava okr. Třebíč. Nezapomeňte přiložit kopii dokladu – faktura.  

3. Doprava zboží 

Od 1.3.2020 se měnila cena dopravy (mýtné).
Zboží zakoupené v internetovém obchodu Vám dopravíme prostřednictvím zásilkové služby PPL CZ s.r.o.
Česká republika
Cena dopravy zboží do 50 kilogramů mimo dobírky je 130,- Kč s DPH (plus dobírka 40,- Kč) celkem 170,-Kč včetně DPH.
Slovenská republika
Cena dopravy zboží do 50 kilogramů je 410,- Kč s DPH (přepočet kurzu - denní ČNB) 

Výše uvedené ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.Záruka kvality – 24 měsíců
Poskytujeme na všechny své výrobky záruční lhůtu 2 roky.

Dodací podmínky:
Zboží zasíláme prostřednictvím PPL CZ s.r.o. na dobírku. Zaplatíte ho až při převzetí zásilky. Jestliže nemůžeme doručit všechno objednané zboží v jedné zásilce, poštovné a balné za ostatní zásilky hradíme my.

Vaši objednávku vyřídíme do 21 pracovních dnů. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu. Dodáme-li Vám zboží opožděně nebo bude-li pro velký zájem vyprodáno, písemně Vás o tom vyrozumíme.

Děkujeme za pochopení.
Agro Trnava s.r.o.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK PPL
(„Všeobecné podmínky“)
(dále zasílatel)
 
1. Rozsah působnosti
1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky při uzavírání smlouvy a poskytování služeb společnosti PPL.
PPL poskytuje své služby vyjmenované na webovém odkazu www.ppl.cz/produktove--podminky v režimu zasílatelských
služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“), a jeho ust. § 2471 a n. (tyto služby dále jen „Služby“).
1.2. Sjednáním Služby prostřednictvím objednávky svozu přes stránky www.ppl.cz nebo podáním ve výdejním
a podacím místě, pokud je taková možnost k dispozici, odesílatel (dále jen „Odesílatel“) souhlasí s těmito
Všeobecnými podmínkami. Pokud by ve vztahu k dané Službě měl vzniknout třetí osobě jakýkoli nárok vůči PPL,
má se za to, že Odesílatel sjednává konkrétní Službu i za takovou třetí osobu. Takovou třetí osobou je typicky,
nikoliv však výlučně, příjemce Zásilky (dále jen „Příjemce“).
1.3. „Zásilka“ znamená všechny balíky, které se doručují na základě jednoho Nákladního listu a které mohou být
přepravovány jakýmkoliv způsobem zvoleným PPL, a to včetně pozemní, letecké nebo jakékoliv jiné přepravy,
nestanoví-li Produktové podmínky jinak. Pojem „Nákladní list“ (včetně elektronických verzí) zahrnuje jakýkoliv
identifikátor Zásilky nebo dokument vytvořený automatizovanými systémy PPL nebo Odesílatele, jako například
štítek, čárový kód, nákladní nebo přepravní list. Zásilka se skládá z jednoho balíku, ledaže konkrétní Služba
povoluje zaslání více kusů balíků v rámci jednoho Nákladního listu. Každá Zásilka je přepravována na základě
a s výhradou omezené odpovědnosti PPL za újmu a každá Služba je sjednána s výhradou omezené
odpovědnosti PPL za újmu, to vše ve smyslu a v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. Pokud
Odesílatel vyžaduje pro sebe nebo Příjemce zvýšenou úroveň ochrany Zásilky, je možné za dodatečný
příplatek takovou zvýšenou ochranu Zásilky v jednotlivých případech sjednat.
1.4. Služba zahrnuje závazek PPL, zajistit přepravu Zásilky od okamžiku převzetí Zásilky ze strany PPL až do
okamžiku doručení Zásilky dle těchto Všeobecných podmínek, a dále jakékoliv zvolené doplňkové nebo
vedlejší Služby.
1.5. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou tyto přílohy: Produktové podmínky, Reklamační řád
(včetně Pravidel zvláštního nakládání se Zásilkami), Informace o právech spotřebitelů jako zákazníků PPL,
Ujednání o rozsahu odpovědnosti za škodu a jejím určení, Vyzvednutí zásilek. V případě rozporů mezi těmito
Všeobecnými podmínkami, Produktovými podmínkami, Reklamačním řádem, Ujednáním o rozsahu odpovědnosti
za škodu a jejím určení, Vyzvednutím zásilek a Ceníkem, mají přednost ujednání zachycená v Produktových
podmínkách, Reklamačním řádu, Informacemi o právech spotřebitelů jako zákazníků PPL, Ujednání
o rozsahu odpovědnosti za škodu a jejím určení, Vyzvednutí zásilek a Ceníku, a to mezi sebou v následujícím
pořadí: Produktové podmínky, Reklamační řád, Ujednání o rozsahu odpovědnosti za škodu a jejím určení,
Vyzvednutí zásilek, Ceník a Všeobecné podmínky. Odchylky od těchto Všeobecných podmínek lze sjednat
pouze písemně. Na Služby se nevztahují žádné všeobecné či jiné podmínky Odesílatele nebo třetí osoby.
2. Zakázané zásilky
2.1. Odesílatel souhlasí s tím, že Zásilka se bude považovat za neakceptovatelnou a z tohoto důvodu za vyloučenou
z přepravy (dále jen „Zakázaná zásilka“), pokud:
a) obsahuje padělek, věc, která porušuje práva duševního vlastnictví, či obsah, který je v rozporu s příslušnými
obchodními omezeními a embargy, nebo která má být doručena odmítnuté osobě (uvedené v sankčních
seznamech veřejně odmítnutých osob OSN, EU, USA nebo jiných), příp. která obsahuje jakékoliv jiné
předměty, které se nesmí přepravovat dle příslušných právních předpisů nebo jiných regulačních omezení
(„Kontrolované zboží“);
b) vyžaduje zvláštní zacházení, povolení nebo obsahuje zboží podléhající rychlé zkáze, nebo ohledně
kterého se vyžaduje kontrola teploty nebo vlhkosti;
c) je nedostatečně nebo nesprávně zabalena; pokyny ke správnému zabalení Zásilky jsou uvedeny zde:
ww.ppl.cz/spravne-zabaleni-zasilky;
d) obsahuje živá zvířata nebo rostliny, příp. lidské nebo zvířecí pozůstatky;
e) je klasifikována jako nebezpečná věc, zakázaná věc nebo věc, jejíž přeprav a je omezena podle ADR
(Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) ve vztahu k Zásilkám přepravovaným
silniční přepravou, či ze strany IAT A (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) nebo ICAO
(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) ve vztahu k zásilkám přepravovaným letecky, nebo jiné příslušné
organizace;
f) odesílatel, příjemce nebo třetí strana jakkoliv (přímo a nebo nepřímo) zapojená do transakce, se Zakázanou
zásilkou je fyzická nebo právnická osoba nebo jakýkoliv subjekt, na kterého se vztahují sankce a/
nebo příslušná obchodní omezení a/nebo embarga, OSN, EÚ, USA nebo případně jiných vlád a mezinárodních
institucí („Odmítnutá strana“);
g) její hodnota přesahuje částku 50.000 Kč (včetně DPH) na Zásilku bez dojednané zvýšené úrovně ochrany
Zásilky dle čl. 7, přičemž vždy se uplatní omezená odpovědnost PPL dle článku 6 těchto Všeobecných
podmínek;
h) její hodnota přesahuje částku 500.000 Kč (včetně DPH) na Zásilku se zvýšenou úrovní ochrany Zásilky,
přičemž vždy se uplatní omezená odpovědnost PPL dle článku 6 těchto Všeobecných podmínek;
i) obsahuje bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny, předměty mající mimořádně
vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké či vzácné předměty, předměty zvláštní
obliby a předměty nenahraditelné povahy, sbírky, s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních
telefonů, SIM karet, dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních
linek, jejichž maximální hodnota v jedné zásilce nepřesahuje hodnotu 150.000 Kč (včetně DPH);
j) celková hodnota všech Zásilek od jednoho Odesílatele, které se mají doručit stejnému Příjemci ve stejný
den a které obsahují zboží dle odstavce i), přesáhne sumu 150.000 Kč (včetně DPH);
k) obsahuje zbraně nebo jejich hlavní části, střelivo, napodobeniny zbraní (včetně airsoftových a paintballových
zbraní);
l) obsahuje předměty a látky lehce poškoditelné, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných
lahvích, obdobných křehkých obalech apod., a to i za předpokladu dodržení pokynů správné zabalení
Zásilky;
m) obsahuje tabákové výrobky;
n) obsahuje hasicí přístroje.
2.2. PPL není povinna zkoumat, zda je Zásilka Zakázanou zásilkou. V případě pochybností o tom, zda je Zásilka
Zakázanou zásilkou, nebo z bezpečnostních, celních nebo jiných důvodů stanovených právními předpisy a smlouvami,
je PPL oprávněna otevřít a zkontrolovat obsah Zásilky. Osoba vykonávající doručení zásilky není povinna se zúčastnit
kontroly obsahu zásilky. Převzetí Zásilky k přepravě ze strany PPL není možné považovat za potvrzení, že Zásilka není
Zakázanou zásilkou. V případě, že je Zásilka Zakázanou zásilkou, PPL může (i) odmítnout převzít Zásilku bez uvedení
důvodů a požadovat po Odesílateli Poplatek za marný nájezd k Odesílateli až do plné výše Poplatku dle Ceníku, (ii)
Zásilku na náklady Odesílatele vrátit Odesílateli nebo Zásilku uschovat za účelem jejího vyzvednutí Odesílatelem či
orgány činnými v trestním řízení, nebo (iii) Zásilku převzít a přepravit bez vyrozumění Odesílatele a následně požadovat
od Odesílatele úhradu dodatečného Poplatku za jakékoliv nezbytné zvláštní zacházení (pokud takový Poplatek Ceník
obsahuje), případně úhradu újmy spočívající ve zvýšených nákladech na straně PPL. Produktové podmínky mohou ve
vztahu k dílčí Službě obsahovat jiné parametry vymezující Zakázanou zásilku.
3. Povinnosti Odesílatele
3.1. Odesílatel má následující povinnosti:
a) připravit a přiměřeně zabalit Zásilku tak, aby byla zabezpečena její bezpečná přeprava při vynaložení
běžné péče při manipulaci prostřednictvím automatizovaných systémů;
b) Zásilku přiměřeně označit, poskytnout PPL úplné a pravdivé informace ohledně Zásilky a jejího obsahu,
a uvést na Zásilce úplnou adresu Příjemce a Odesílatele. Jakékoli prohlášení o hodnotě poskytnuté pro
celní nebo jiné informační účely se nebude považovat za prohlášení o zájmu na zvláštním dodání Zásilky
nebo hodnotě Zásilky ve smyslu mezinárodních úmluv o přepravě (např. CMR, Montrealská úmluva)
nebo ve smyslu pravidel vydaných ze strany UPU (Mezinárodní poštovní unie) a nebude mít za následek
rozšíření odpovědnosti PPL;
c) dodržovat všechny své povinnosti ve vztahu k osobním údajům poskytovaným PPL, včetně (nikoliv výlučně)
údajů Příjemce a Odesílatele obvykle v rozsahu: jméno a příjmení, doručovací a e-mailová adresa a telefonní
čísla, a to za účelem řádného poskytnutí Služby; a
d) dodržovat veškerá příslušná ustanovení celních, dovozních a vývozních právních předpisů, sankce, embarga,
vývozních kontrol jakož i jiné právní předpisy vládních orgánů a mezinárodních organizací a k Zásilce
připojit veškeré dokumenty, které mohou být vyžadovány ve smyslu příslušných právních předpisů. PPL není
povinna kontrolovat správnost a úplnost těchto dokumentů. V případě, že některý z potřebných dokumentů
není k dispozici, Odesílatel je bezodkladně povinen takový dokument na požádání PPL předložit, nejpozději
však do pěti pracovních dnů. V případě opožděného předložení nebo selhání předložení takového
doku mentu nebo dokumentů je PPL oprávněna se Zásilkou nakládat jako se Zakázanou zásilkou ve
smyslu článku 2.
e) exportovat klasifikované zboží, nepředávat žádné Kontrolované zboží společnosti PPL a neprodleně písemně
informovat společnost PPL, pokud má odesílatel znalosti nebo důvody se domnívat, že zásilka
obsahuje Kontrolované zboží;
f) zajistit, aby dodání do konečného místa určení, jakýkoli známý koncový uživatel a konečné použití byly
v souladu s příslušnými obchodními zákony a aby ani Odesílatel ani žádná holdingová společnost, ani
Příjemce nebo jakákoli třetí strana přímo či nepřímo smluvně zasílaná nebyla Odmítnutá strana;
g) vést záznamy a předkládat informace a dokumenty týkající se jejích zásilek, jak to vyžadují příslušné
vládní orgány
3.2. Odesílatel je povinen neprodleně nahradit PPL újmu způsobenou porušením právních předpisů či těchto Všeobecných
podmínek ze strany Odesílatele či třetí osoby v souvislosti se Službou. Újma pro účely tohoto ustanovení
zahrnuje i jakékoliv sankce, pokuty a nároky uplatněné vůči PPL orgány veřejné moci z titulu či v souvislosti
s porušením příslušných právních předpisů či těchto Všeobecných podmínek.
3.3. Bude-li Zásilka předána k přepravě třetí stranou, je Odesílatel povinen zajistit splnění veškerých jeho povinností
dle smlouvy a těchto Všeobecných podmínek a jejich příloh touto třetí stranou.
3.4. PPL je oprávněna započíst své pohledávky za Odesílatelem, které jsou více než 5 dní po splatnosti, proti dobírkové
částce vybrané při doručení dobírkových zásilek, které by jinak byla povinna převést na účet Odesílatele.
PPL je oprávněna přerušit přepravu zásilek Odesílatele v případě, že eviduje pohledávky za Odesílatelem
více než 15 dní po splatnosti. Po vyrovnání závazků Odesílatelem bude přeprava zásilek obnovena.
4. Služby a povinnosti PPL
4.1. PPL se zavazuje a je povinna převzít od Odesílatele pouze tu Zásilku, která je v souladu s ustanoveními
Všeobecných podmínek a jejich přílohami, a zajistit doručení Zásilky Příjemci na adresu označenou Odesílatelem,
a to k prvním uzamykatelným dveřím. Adresou na území ČR se rozumí adresa definovaná poštovním
směrovacím číslem, názvem obce a její části, názvem ulice a čísla popisného nebo evidenčního, dostupná po
zpevněné komunikaci, která splňuje prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Při nedodržení
výše uvedeného má PPL právo doručit Zásilku příjemci alternativním způsobem zvoleným PPL (bez souhlasu
Odesílatele).
4.2. Není-li v čase doručení na adrese zadané Odesílatelem přítomen Příjemce ani jím zplnomocněná osoba,
je PPL oprávněna zajistit doručení Zásilky náhradnímu příjemci. Za náhradní příjemce se považují plnoletí
příbuzní Příjemce či jiné osoby nacházející se v prostorách na adrese Příjemce. Pokud je na adrese Příjemce
místo s centrálním příjmem (např. recepce či podatelna), PPL zajistí doručení Zásilky na místo takového centrálního
příjmu.
4.3. Není-li možné doručit Zásilku způsobem dle článku 4.1 nebo 4.2, PPL může zajistit doručení Zásilky dle své
volby některým z alternativních způsobů doručení:
a) do automatického zařízení na výdej zásilek, kde bude Zásilka k vyzvednutí po dobu nejméně 7 kalendářních
dnů ode dne následujícího po dni prvního pokusu doručení;
b) do poštovní schránky, pokud právní řád příslušného státu doručování do poštovní schránky umožňuje;
c) do výdejního a podacího místa, kde bude Zásilka k vyzvednutí po dobu maximálně 7 kalendářních dnů
(u PPL Parcelshopu) a 3 kalendářních dnů (u PPL Parcelboxu) ode dne následujícího po dni prvního pokusu
doručení;
d) na bezpečné místo označené Příjemcem; nebo
e) jiné osobě, kterou Příjemce označil.
Pokud místo či osobu pro alternativní doručení Zásilky určuje Příjemce, má se pro účely tohoto článku za to, že
Odesílatel zmocnil Příjemce k tomu, aby určil místo či osobu pro alternativní doručení Zásilky.
4.4. PPL je pro účely prokázání převzetí a/nebo doručení Zásilky oprávněna používat elektronická zařízení. Takováto
elektronická dokumentace představuje dostatečný důkaz o převzetí a/nebo doručení.
4.5. Pokud je Zásilka Zakázanou zásilkou nebo byla pro celní účely podhodnocena, pokud Příjemce není možné
s vyvinutím přiměřeného úsilí identifikovat nebo lokalizovat, nebo pokud Příjemce odmítne zaplatit Poplatky,
clo, daně, nebo dobírkovou částku v souvislosti se Zásilkou, PPL vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby vrátila
Zásilku Odesílateli na náklady Odesílatele, (v případě Zakázané zásilky a nezaplacených Poplatků jen
pokud nebude zvolen jiný postup podle čl. 2.2 nebo 5.2) přičemž v případě, že toto nebude přiměřeně
možné, může se s touto Zásilkou v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a Reklamačního řádu,
zveřejněného na internetové stránce www.ppl.cz/reklamacni-rad, volně nakládat nebo se může prodat, a to
bez toho, aby PPL vůči Odesílateli nebo jakékoliv jiné osobě vznikly v této souvislosti nějaké závazky, s tím, že
takto získaný výtěžek se použije na pokrytí celních poplatků, daní, Poplatků a nákladů v souvislosti se Zásilkou
a zbytek výtěžku z prodeje se vrátí Odesílateli. V případě, že to příslušné právní předpisy umožňují, PPL má
právo zničit jakoukoliv Zásilku, jejíž vrácení Odesílateli je dle příslušného právního předpisu zakázáno, jakož
i jakoukoliv Zásilku obsahující nebezpečné zboží a zboží podléhající rychlé zkáze. Bližší podrobnosti jsou
stanoveny v Reklamačním řádu.
4.6. PPL vynaloží přiměřené úsilí s cílem doručit Zásilku v termínech uvedených k jednotlivým Službám v Produktových
podmínkách. Uvedené termíny však nejsou závazné ani vymahatelné.
4.7. PPL je dle svého vlastního uvážení oprávněna zvolit přepravní trasu a libovolnou část Služby realizovat prostřednictvím
subdodávek smluvních partnerů.
4.8. Další podrobnosti o Službách PPL jsou k dispozici včetně příslušných možností doručení na adrese www.ppl.cz
nebo ve výdejním a podacím místě PPL.
5. Poplatky za Služby a Úřední poplatky
5.1. Cena za přepravu a jiné Služby (dále jen „Poplatky“) bude účtována a Odesílatel je povinen zaplatit Poplatky
v souladu se sazebníkem Poplatků PPL platným v okamžiku předání Zásilky k zajištění její přepravy a přístupným
na internetové stránce www.ppl.cz/cenik-firmy a www.ppl.cz/cenik-osoby (dále jen „Ceník“). Pokud není
v Ceníku uvedeno jinak, Poplatky jsou účtovány včetně DPH. Pokud nebude uvedeno jinak, Poplatky nezahrnují
žádné dodatečně vyměřené daně a celní poplatky (dále jen „Úřední poplatky“). Právo na zaplacení Poplatku
vzniká okamžikem předání Zásilky k přepravě PPL; tím není dotčena povinnost zaplatit Poplatek za marný
nájezd. Odesílatel je povinen zaplatit Poplatky a Úřední poplatky.
5.2. Odesílatel je povinen přiměřeným způsobem Příjemce informovat o jeho platebních povinnostech v souvislosti
s objednanou Službou. Na vyžádání PPL a nejpozději při dodání Zásilky Příjemce uhradí PPL Úřední poplatky,
pokud je má dle právních předpisů platit Příjemce. Příjemce, pokud jej v rámci některé ze Služeb zastupuje
PPL, dále uhradí PPL veškeré Poplatky, které neuhradil Odesílatel. Pokud Příjemce odmítne v rozporu s těmito
Všeobecnými podmínkami uhradit Úřední poplatky či Poplatky, bude to považováno za odmítnutí převzetí
Zásilky; Odesílatel je povinen k úhradě takových dlužných částek společně a nerozdílně s Příjemcem. Pokud
Příjemce či Odesílatel tyto dlužné částky nezaplatí, PPL je oprávněna buď (i) Zásilku na náklady Odesílatele
vrátit Odesílateli, nebo (ii) Zásilku na náklady Odesílatele uschovat za účelem jejího včasného vyzvednutí
Odesílatelem, nebo (iii) pokud je to dle použitelných právních předpisů přípustné, Zásilku zničit bez toho, aby
tím vůči PPL nebo jakékoliv jiné osobě vznikly jakékoliv závazky, nebo (iv) postupovat dle ustanovení odst. 4.5.
Pro podmínky zničení Zásilky se přiměřeně použije Reklamační řád
6. Odpovědnost PPL
6.1. Odpovědnost PPL za újmu ve vztahu k jakékoliv Zásilce je striktně omezena následovně: a) ve vztahu k přeshraničním
Zásilkám přepravovaným formou silniční dopravy (která je považována za standardní formu přepravy),
stejně jako k přeshraničním Zásilkám přepravovaným letecky (včetně pomocné silniční přepravy a mezipřistání)
i k Zásilkám vnitrostátním, (pokud v příslušných právních předpisech neexistují jiné předepsané limity),
škoda představuje: i) v případě poškození Zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení
Zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena
zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená Zásilka neopraví a je použitelná
k původnímu účelu i s poškozením, potom má Odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen
Zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené Zásilky je částka stanovená odborným posudkem,
případně čistý výtěžek z prodeje poškozené Zásilky, ii) v případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou
hodnotu Zásilky v době převzetí Zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
6.2. Odpovědnost PPL za újmu je v případě vnitrostátní přepravy za každých okolností striktně omezena maximální
částkou 50.000 Kč (včetně DPH) na jednu Zásilku, s výjimkou případů, kdy je u dílčí Služby v Produktových
podmínkách nebo Ujednání o rozsahu odpovědnosti za škodu a jejím určení výslovně stanoveno jinak.
6.3. Odpovědnost PPL za újmu je v případě přeshraniční přepravy za každých okolností striktně omezena maximální
částkou 100.000 Kč (včetně DPH) na jednu Zásilku, s výjimkou případů, pokud je u dílčí Služby
v Produktových podmínkách výslovně stanoveno jinak.
6.4. Maximální rozsah odpovědnosti PPL dle článků 6.2 a 6.3 lze navýšit sjednáním Poplatku za zvýšenou ochranu
Zásilky v souladu s článkem 7 těchto Všeobecných podmínek v takovém případě je odpovědnost omezena na
sjednanou částku, maximálně však do 500.000 Kč (včetně DPH) na jednu Zásilku.
6.5. Odpovědnost PPL za újmu je dále striktně omezena pouze na skutečnou přímou škodu na Zásilce s limity
uvedenými v tomto článku 6. Odpovědnost PPL za nemajetkovou újmu a další druhy násled ných škod (jako
jsou zejména ušlý zisk, ztráta obchodu, ztráta dobrého jména, nároky třetích stran, náklady spojené s uplatněním
reklamace, či jakékoliv další následné škody) se vylučuje, a to i v případě, že PPL byla o riziku takové
újmy předem informována.
6.6. PPL neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku ztráty či poškození:
a) Zakázané zásilky, a to ani v případě, kdy byla k této Zakázané zásilce sjednána Zvýšená ochrana
Zásilky (pokud i přes sjednání této Zvýšené ochrany Zásilky trvá její povaha jako Zakázané zásilky), a to
vzhledem ke skutečnosti, že PPL není oprávněna před sjednáním Zvýšené ochrany Zásilky kontrolovat
obsah Zásilky;
b) Zásilky, která nebyla zabalena způsobem stanoveným těmito Všeobecnými podmínkami.
6.7. Ujednání tohoto článku 6 budou vykládána jako vzdání se práva oprávněné osoby vůči PPL na náhradu škody
vzniklé oprávněné osobě ve výši přesahující sjednanou částku omezení odpovědnosti za újmu. Oprávněná
osoba mj. i v této souvislosti prohlašuje, že: (i) není tzv. slabší stranou ve smyslu příslušných ustanovení OZ.
6.8. Detailní postup reklamace a reklamační lhůty stanoví Reklamační řád a Informace o právech spotřebitelů
jako zákazníků PPL.
7. Poplatek za zvýšenou ochranu Zásilky
7.1. Pokud Odesílatel považuje rozsah odpovědnosti za škodu dle článků 6.2. nebo 6.3. za nedostatečný, může
učinit zvláštní písemné prohlášení o hodnotě Zásilky nad takovou hodnotu prostřednictvím formuláře dostupného
na webovém odkazu www.ppl.cz/zvysenaodpovednost-za-zasilku a zaplatit Poplatek za Zvýšenou ochranu
Zásilky. Takové prohlášení, je-li v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, spolu s uhrazením Poplatku za
Zvýšenou ochranu Zásilky se považuje za sjednání rozšířené odpovědnosti PPL za škodu (dále jen „Zvýšená
ochrana Zásilky“). Zvýšená ochrana Zásilky nemodifikuje žádné z ustanovení článku 6, s výjimkou článku 6.2
a 6.3. Zásilka musí vždy splňovat podmínky Všeobecných podmínek.
7.2. Další podrobnosti o Poplatku za Zvýšenou ochranu Zásilky ve vztahu k jednotlivým Službám jsou stanoveny
v Ceníku.
8. Celní odbavení
PPL může pro účely poskytnutí svých Služeb vykonat v zastoupení Odesílatele kterýkoliv z následujících úkonů:
a) vyplnit jakékoliv dokumenty, změnit kódy zboží nebo služeb a zaplatit jakékoliv cla nebo daně, jejichž
zaplacení může být vyžadováno dle příslušných právních předpisů;
b) vystupovat jako přepravce Odesílatele pro účely celních a vývozních kontrol a jako Příjemce výlučně pro
účely ustanovení celního zástupce zabezpečujícího celní odbavení a vstup zboží;
c) přesměrovat Zásilku zástupci Příjemce zabezpečujícího celní odbavení a vstup zboží nebo tuto Zásilku
přesměrovat na jinou adresu na základě žádosti jakékoliv osoby, u které má PPL důvodně za to, že
disponuje potřebným oprávněním.
9. Zproštění odpovědnosti PPL
PPL se zprostí odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi, které PPL nedokázala
ovlivnit. Mezi takové okolnosti patří především, avšak nikoliv výlučně: (i) elektrické nebo magnetické
poškození nebo vymazání elektronických nebo fotografických obrázků, údajů nebo záznamů, (ii) jakákoliv
závadnost nebo vlastnost týkající se druhu Zásilky, nebo její přirozené povahy a to i v případě, pokud o ní
PPL věděla, (iii) jakékoliv jednání nebo opomenutí ze strany osoby, která není zaměstnancem nebo smluvním
partnerem PPL (např. Odesílatele, Příjemce, třetí osoby, představitele celního nebo jiného orgánu veřejné
moci), (iv) jakákoliv událost vyšší moci (např. zemětřesení, vichřice, bouřka, záplavy, mlha, sněhová kalamita,
válka, havárie dopravních prostředků, embargo, vzpoura, občanské nepokoje nebo stávky, počítačové viry,
epidemie, pandemie, nedostatek pracovních sil, materiálu a služeb, a neschopnost nebo zpoždění při získávání
zásob; kybernetické útoky třetích stran nebo jiné hrozby související se zabezpečením informací a jakékoli
další obrany dostupné podle příslušných zákonů události mimo přiměřenou kontrolu PPL) a (v) jakékoliv jiné
prostředky obrany či vyloučení odpovědnosti dle příslušných právních předpisů.
10. Ochrana osobních údajů
10.1. Odesílatel v souvislosti s plněním smlouvy a poskytováním Služby předává PPL osobní údaje třetích osob,
zejména osobní údaje Odesílatele či Příjemce zásilky v rozsahu např.: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo
a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje třetích osob“).
10.2. Odesílatel prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), poskytl třetím osobám veškeré informace podle GDPR a splnil veškeré
povinnosti vyplývající z GDPR tak, aby tyto osobní údaje třetích osob mohl předat PPL a PPL tak mohla řádně
plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud by se prohlášení Odesílatele uvedené v předchozí
větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, Odesílatel se ve smyslu § 2890 a násl. OZ zavazuje uhradit PPL
újmu, která PPL vznikne.
10.3. PPL je oprávněna a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob v pozici správce osobních údajů pro účely
zajištění přepravy a sledování Zásilek, zákaznické podpory, plnění svých právních povinností, statistik a přehledů,
vnitřní kontroly a evidence a ochrany svých právních nároků.
10.4. V souvislosti s plněním práv a povinností ze smlouvy je PPL oprávněna osobní údaje třetích osob předat či
jinak zpřístupnit smluvním partnerům PPL, kteří pro PPL zajišťují zejména přepravu, svoz, manipulaci, doručení
či uložení Zásilky za účelem doručení ve smyslu a v souladu se zásadami zpracovávaní osobních údajů dle
článku 10.6.
10.5. V závislosti na způsobu sjednání Služby se PPL zavazuje Odesílateli zpřístupnit a umožnit využívat zabezpečené
rozhraní pro předávání osobních údajů třetích osob PPL. Za zabezpečení osobních údajů při přenosu k PPL
jiným způsobem než pomocí tohoto zabezpečeného rozhraní odpovídá Odesílatel. PPL uplatňuje vhodná
technická a organizační opatření na ochranu předaných osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo
nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.
10.6. Další informace a zásady zpracovávání osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách PPL - sekce
Osobní údaje.
11. Různé
11.1. Neplatnost (nicotnost) nebo nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek nemá vliv
na zbylá ustanovení těchto Všeobecných podmínek.
11.2. V případě, že dojde mezi PPL a Odesílatelem, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou, je k řešení spotřebitelských sporů ze zasílatelské smlouvy příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Spotřebitel může využít
rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese „http://ec.europa.eu/
consumers/odr/“.
11.3. Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které budou předmětem
sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnosti a výkladu), budou v rozsahu
přípustném právními předpisy předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
11.4. PPL je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Všeobecných podmínek, jakož i jejich veškerých
součástí. Pokud PPL provede změnu těchto Všeobecných podmínek, zveřejní novou verzi Všeobecných podmínek
na internetové adrese www.ppl.cz/obchodni-podminky, sekce Obchodní podmínky, přičemž tato změna
bude účinná nejdříve deset (10) dní po jejím zveřejnění. Datum nabytí účinnosti bude v nové verzi Všeobecných
podmínek vyznačen.
Další informace o Službách jsou dostupné
na internetové adrese PPL (www.ppl.cz) nebo na Zákaznickém servisu PPL.

4. Možnosti platby za zboží

E-shop Lov - Myslivost Vám nabízí tři způsoby zaplacení objednaného zboží:

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba předfakturou <objednávka>na účet

- platba na dobírku (pouze v ČR) při převzetí zboží od PPL CZ s.r.o.
 
- platba pro Slovenskou republiku předfakturou <objednávka>na účet 
 

5. Podmínky užití webových stránek

Všechna data a materiály na této webové stránce jsou chráněna autorsk&